Doppelzimmer

 • Arnika

Arnika

ca. 22 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 80,-- Preis pro Person
 • Alpenrose

Alpenrose

ca. 27 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 86,-- Preis pro Person
 • Enzian

Enzian

ca. 27 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 89,-- Preis pro Person
 • Weidenröschen

Weidenröschen

ca. 27 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 97,-- Preis pro Person
 • Edelweiß

Edelweiß

ca. 35 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 94,-- Preis pro Person

Familiensuiten

 • Familiensuite 42 m²

Familiensuite 42 m²

ca. 42 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 105,-- Preis pro Person
 • Familiensuite 52 m²

Familiensuite 52 m²

ca. 52 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 111,-- Preis pro Person

Suiten

 • Turmsuite und Suite

Turmsuite und Suite

ca. 42 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 101,-- Preis pro Person

Einzelzimmer

 • EZ Arnika

EZ Arnika

ca. 20m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 90,-- Preis pro Person

Appartements

 • Appartement 407

Appartement 407

ca. 57 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 117,-- Preis pro Person
 • Appartement 222

Appartement 222

ca. 100 m² (Nichtraucherzimmer)
ab € 117,-- Preis pro Person